Tự tin quá mức về chính mình

http://codydoanus70.bravesites.com/entries/general/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91i-du-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-m%E1%BB%B9-chia-s%E1%BA%BB-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C3%B4n-thi-%C4%91%E1%BA%A1t-8-5-speaking-ielts

Theo công ty tư vấn du học USIS Education cho hay trượt visa lần đầu là vì may rủi, nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của bạn thì không có lỗi nào khờ dại hơn lỗi này. Các bạn đừng nghĩ rằng bản thân có một