Published News

Dịch vụ văn phòng ảo có mức giá như thế nào?

https://u2bhcgt873.wixsite.com/juliusdangviet91/post/van-phong-ao-van-la-su-lua-chon-toi-uu-cho-cac-cong-ty-nam-2020

Bây giờ đây, đơn vị không còn phải lo lắng về một vấn đề nào, chỉ cần tập trung vào phát triển đơn vị, còn mọi vấn đề đã được văn phòng ảo lo. Với mức thuê từ 595.000đ/ tháng (giá thuê dịch vụ tại Office168) — mức