Published News

กระเบื้องยางลายไม้ (สิ่งที่ควรจะทราบก่อนเลือกซื้อ)

https://chancebkka409.tumblr.com/post/188006844343/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B-%E0%B8%9E-%E0%B8%99-15-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%86%E0%B9%80%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5

• ลายไม้งามชัดเจน ดูอย่างกับว่าจริงกระเบื้องยาง นั้น ถูกสร้างขึ้นมาจากโพลิเมอร์ประเภทหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อใช้เพื่อสำหรับการปูพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะที่สะดุดตา