Đai đen Taekwondo người Trung Quốc bị võ sĩ Muay Thái hạ K.O chỉ trong 7 giây - Chỗ Luyện Muay Thai Tại Q2 Tốt

https://smart-wiki.win/index.php/Đai_đen_Taekwondo_người_Trung_Quốc_bị_võ_sĩ_Muay_Thái_hạ_K.O_chỉ_trong_7_giây_-_Nơi_Tập_Quyền_Thai_Tại_Q8_Căn_Bản

Lần này là võ sĩ đai đen Taekwondo người Trung Quốc Huang Xiaolong, người cũng từng được huấn luyện Muay Thai và Karate, và đối thủ của anh là một võ sĩ Muay Thái của Trung Quốc. Trận đấu diễn ra ở Thành Đô từ