0
dự tính, Palm Garden sẽ đón nhận những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn tất và đã mở bán nhà mẫu vào một vài tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments