0
công trình Safira Khang Điền nằm tại địa thế đắc địa, gần trung tâm thành phố bể Chí Minh. Đặc biệt trong tương lai khu phường Phú Hữu, quận 9 sẽ phát triển mạnh mẽ. tại sao kể vậy?

Comments