0
cấu trúc căn hộ One Verandah tốt ưu thế giáp sông lúc có tới 80% căn hộ trong công trình tạo bancong rộng view thẳng trực diện sông.

Comments