9 điểm anh nên biết xem them Sunshine Quan 4

https://www.slideserve.com/chuyengiasalereala7tsmna694/gi-tr-t-ng-t-i-sunshine-group-ha-noi-ng-u-nh-t-th-tr-ng-powerpoint-ppt-presentation

Sân trượt băng của Sunshine Diamond River đạt quy chuẩn sân trượt băng quốc tiễn, có nền trượt băng được khiến tuyệt đối từ nước đá đông lạnh tự nhiên dày 100mm, luôn được đảm bảo tại 0 độ. Sân trượt băng này cũng